Miłość na serio

5 kwietnia 2021 0 komentarzy
Miłość na serio

Grzeszna miłość

Struktura grzechu Analiza problemów pożądliwości ciała, subiektywizmu i egoizmu, o czym była mowa w poprzednim odcinku omówienia początku trzeciego rozdziału „Miłości i odpowiedzialności”, podprowadza do zrozumienia pojęcia „grzes...

czytaj dalej
19 marca 2021 0 komentarzy
Miłość na serio

Czystość w miłości

Osoba a czystość Analizując miłość w trzech różnych aspektach (metafizycznym, psychologicznym i etycznym), Karol Wojtyła wyróżnił wiele jej elementów.

czytaj dalej
5 marca 2021 0 komentarzy
Miłość na serio

Elementy miłości

Analiza etyczna miłości Miłość ludzka, miłość dwojga osób, jest wzajemnym stosunkiem osób i posiada charakter osobowy. Ma wypływać z wolnego zaangażowania woli w prawdziwym dobru miłowanej osoby.

czytaj dalej
19 lutego 2021 0 komentarzy
Miłość na serio

Od zmysłowości do miłości

Analiza psychologiczna miłości Karol Wojtyła swoje dalsze rozważania o miłości poszerza  o psychologiczną i etyczną analizę.

czytaj dalej
5 lutego 2021 0 komentarzy
Miłość na serio

Być darem i przyjąć dar

Wzajemność Miłość jest zawsze czymś, co istnieje pomiędzy osobami. W miłości następuje obustronne przekroczenie przeżywania upodobania, pożądania, i życzliwości, dokonuje się przejście od „ja” ku „my”.

czytaj dalej
22 stycznia 2021 0 komentarzy
Miłość na serio

Warstwy miłości

Osoba i miłość Drugi rozdział Miłości i odpowiedzialności, zatytułowany „Osoba i miłość”, rozpoczyna Karol Wojtyła od ukazania trzech fundamentalnych warstw miłości: upodobanie (amor complacentiae), pożądliwość (amor concupi...

czytaj dalej
8 stycznia 2021 0 komentarzy
Miłość na serio

Interpretacje popędu

Religijna interpretacja popędu seksualnego Według tego poglądu, popęd seksualny współuczestniczy w dziele samego Boga. Bóg nieustannie stwarzając, utrzymuje świat w istnieniu.

czytaj dalej
25 grudnia 2020 komentarze 4
Miłość na serio

Popęd seksualny

Instynkt czy popęd? Po sformułowaniu normy personalistycznej Karol Wojtyła przechodzi w Miłości i odpowiedzialności do tematu popędu seksualnego i jego interpretacji. Często utożsamia się ze sobą popędy i instynkty.

czytaj dalej
11 grudnia 2020 0 komentarzy
Miłość na serio

Być osobą

Osoba jako podmiot i przedmiot działania Już w punkcie wyjścia „Miłości i odpowiedzialności” można łatwo zauważyć, że filozofią Karola Wojtyły jest personalizm.

czytaj dalej