Miłość na serio

25 czerwca 2021 0 komentarzy
Miłość na serio

Podsumowanie

Sprawiedliwość względem Stwórcy Jej punktem wyjścia jest fakt stworzenia. Bóg jest Stwórcą, to znaczy, że Jemu zawdzięczają swe istnienie wszystkie byty znajdujące się we wszechświecie, a wśród nich zwłaszcza człowiek.

czytaj dalej
11 czerwca 2021 0 komentarzy
Miłość na serio

Od rodziny do społeczności

Wstrzemięźliwość okresowa Z chwilą, gdy małżonkowie rozpoczynają współżycie małżeńskie, tworzy się nawyk i stała skłonność, powstaje wzajemne zapotrzebowanie, żeby współżyć.

czytaj dalej
28 maja 2021 0 komentarzy
Miłość na serio

O rodzicielstwie i jego wykluczaniu

Rozrodczość a rodzicielstwo Instytucja małżeństwa twarzy obiektywne ramy, w których może się realizować trwałe zjednoczenie seksualne osób, pod warunkiem monogamii i nierozerwalności.

czytaj dalej
15 maja 2021 0 komentarzy
Miłość na serio

I że Cię nie opuszczę…

Monogamia a nierozerwalność W ostatnim, czwartym rozdziale Miłości i odpowiedzialności Karol Wojtyła rozważa następujące aspekty małżeństwa: monogamię i nierozerwalność, instytucjonalną wartość, płodność i rodzicielstwo oraz norm...

czytaj dalej
30 kwietnia 2021 0 komentarzy
Miłość na serio

Gdy wstyd znika

Prawo absorpcji wstydu przez miłość Wstyd seksualny ma znaczenie podwójne. Z jednej strony dąży do ukrycia wartości seksualnych w tym celu, aby nie przesłoniły one wartości samej osoby.

czytaj dalej
16 kwietnia 2021 0 komentarzy
Miłość na serio

O czym mówi nam wstyd?

Zjawisko wstydu seksualnego. Niezależnie od kontekstu wstyd wiąże się z chęcią ukrycia czegoś, czego ujawnienie napełnia nas właśnie tym odczuciem.

czytaj dalej
5 kwietnia 2021 0 komentarzy
Miłość na serio

Grzeszna miłość

Struktura grzechu Analiza problemów pożądliwości ciała, subiektywizmu i egoizmu, o czym była mowa w poprzednim odcinku omówienia początku trzeciego rozdziału „Miłości i odpowiedzialności”, podprowadza do zrozumienia pojęcia „grzes...

czytaj dalej
19 marca 2021 0 komentarzy
Miłość na serio

Czystość w miłości

Osoba a czystość Analizując miłość w trzech różnych aspektach (metafizycznym, psychologicznym i etycznym), Karol Wojtyła wyróżnił wiele jej elementów.

czytaj dalej
5 marca 2021 0 komentarzy
Miłość na serio

Elementy miłości

Analiza etyczna miłości Miłość ludzka, miłość dwojga osób, jest wzajemnym stosunkiem osób i posiada charakter osobowy. Ma wypływać z wolnego zaangażowania woli w prawdziwym dobru miłowanej osoby.

czytaj dalej