Sztab Centralny

Siłą inicjatywy Tak na Serio jest to, że tworzona u boku zakonnego zgromadzenia Salwatorianów i sióstr Salwatorianek, angażuje w dużym stopniu ludzi świeckich. Wynika to z dziedzictwa, które swoim duchowym córkom i synom zostawił Założyciel Salwatoriańskiej Rodziny Sługa Boży o. Franciszek Maria od Krzyża Jordan. Zatem nasze sztaby organizujące Tak na Serio w różnych miejscach, jak i dbający o jedność wszystkich edycji Sztab Centralny, tworzony jest w większości przez ludzi świeckich, często już żyjących w małżeństwach, choć nie tylko.

Poznajcie więc Sztab Centralny Tak na Serio, który tworzą: