Niedziela na serio

21 maja 2022 0 komentarzy
Niedziela na serio

Duch Święty i my

Słowo Chyba się zaprzyjaźnię, również w kontekście Tak na Serio, z Dziejami Apostolskimi. Dziś kolejna ich odsłona, a my idziemy za św. Pawłem krok w krok już trzeci tydzień.

czytaj dalej
14 maja 2022 0 komentarzy
Niedziela na serio

Dla Ciebie

W podróży Idziemy dalej wraz z Barnabą i Pawłem przypatrując się im podczas pierwszej podróży misyjnej. Staramy się przez to wpatrywanie się w nich wyciągnąć jakiś pożytek duchowy dla naszego życia, powołania, sytuacji życiowej.

czytaj dalej
7 maja 2022 0 komentarzy
Niedziela na serio

Zachęcać się

W owym czasie Paweł i Barnaba, przeszedłszy przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień szabatu do synagogi i usiedli.

czytaj dalej
30 kwietnia 2022 0 komentarzy
Niedziela na serio

Młodość ducha

Młodość ducha Niedzielna modlitwa dnia, mszalna kolekta informuje nas, że Pan Bóg przywrócił nam młodość ducha i wskazuje na jeden z możliwych sposób ekspresji tej młodości – radość.

czytaj dalej
23 kwietnia 2022 0 komentarzy
Niedziela na serio

Zgłoś się

Jeszcze uroczyściej Bardzo lubię to zakrzywienie czasu, które serwuje nam liturgia w czasie Oktawy. Kolejne dni naszego ziemskiego kalendarza lecą, a my ciągle w kalendarzu liturgicznym jesteśmy tego dnia, w którym Jezus zmartwychwstał.

czytaj dalej
17 kwietnia 2022 0 komentarzy
Niedziela na serio

Chcę żyć!

Chrystus zmartwychwstał Alleluja!Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja! Z ogromną radością chcę złożyć Wam świąteczne życzenia. Niech Zmartwychwstały ciągle podnosi Was, Wasze małżeństwa, rodziny ku pełni życia.

czytaj dalej
9 kwietnia 2022 0 komentarzy
Niedziela na serio

Uśmierzyć ból

Nie cofaj się Zakończyliśmy tydzień temu na pokorze, którą pokazał nam św. Paweł w II czytaniu. Z tego samego listu, Listu do Filipian, pochodzi i dzisiejsze II czytanie, ale zostańmy jeszcze na chwilę przy kontekstach zeszłej niedzieli.

czytaj dalej
2 kwietnia 2022 0 komentarzy
Niedziela na serio

Śmieci

Znak przymierza W minioną niedzielę mówiłem o znakach przymierza. Mają one na celu umacniać w wierności zawartemu przymierzu. Pytałem o Wasze znaki, które pomagają się Wam poruszać po drogach małżeńskiej miłości.

czytaj dalej
27 marca 2022 0 komentarzy
Niedziela na serio

Zobaczcie

Przykład dla innych Rozważaliśmy tydzień temu życie Mojżesza i jego etapy. Ten wielki przywódca Izraelitów, najbardziej pokorny człowiek na ziemi, jak nazywa go Biblia (zob.

czytaj dalej