Niedziela na serio

25 czerwca 2022 0 komentarzy
Niedziela na serio

Najpierw

Dzielić się sobą Z bliskości, która tworzy przestrzeń do zadania ważnych pytań, udzielania ważnych odpowiedzi, rodzi się też zdolność do dzielenia się sobą.

czytaj dalej
19 czerwca 2022 0 komentarzy
Niedziela na serio

Na osobności

Kontynuacja Wracamy po wielkopostno-wielkanocnej przerwie do lectio continua Ewangelii wg św. Łukasza.

czytaj dalej
12 czerwca 2022 1 komentarz
Niedziela na serio

Odkrywając miłość

W mocy Ducha Rozpoczynaliśmy nasz 9 Tydzień Tak na Serio słowem o innym Paraklecie, którego Ojciec zesłał na prośbę Syna (zob. J 16, 26).

czytaj dalej
4 czerwca 2022 0 komentarzy
Niedziela na serio

Wspierająca Obecność

Złota nić Iść ze Zmartwychwstałym dokądkolwiek się uda, to obraz zwycięskiego orszaku Baranka z Księgi Apokalipsy (zob. Ap 14). Tam jest całościowe spełnienie wszystkich naszych pragnień. Tam jest zrozumienie całej życiowej drogi.

czytaj dalej
28 maja 2022 0 komentarzy
Niedziela na serio

Iść za

Słowo na ten tydzień Wracamy do Łukaszowej ewangelii, do jej zakończenia, posłuchajmy fragmentu ze święta Wniebowstąpienia Pana Jezusa: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmar...

czytaj dalej
21 maja 2022 0 komentarzy
Niedziela na serio

Duch Święty i my

Słowo Chyba się zaprzyjaźnię, również w kontekście Tak na Serio, z Dziejami Apostolskimi. Dziś kolejna ich odsłona, a my idziemy za św. Pawłem krok w krok już trzeci tydzień.

czytaj dalej
14 maja 2022 0 komentarzy
Niedziela na serio

Dla Ciebie

W podróży Idziemy dalej wraz z Barnabą i Pawłem przypatrując się im podczas pierwszej podróży misyjnej. Staramy się przez to wpatrywanie się w nich wyciągnąć jakiś pożytek duchowy dla naszego życia, powołania, sytuacji życiowej.

czytaj dalej
7 maja 2022 0 komentarzy
Niedziela na serio

Zachęcać się

W owym czasie Paweł i Barnaba, przeszedłszy przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień szabatu do synagogi i usiedli.

czytaj dalej
30 kwietnia 2022 0 komentarzy
Niedziela na serio

Młodość ducha

Młodość ducha Niedzielna modlitwa dnia, mszalna kolekta informuje nas, że Pan Bóg przywrócił nam młodość ducha i wskazuje na jeden z możliwych sposób ekspresji tej młodości – radość.

czytaj dalej