Droga Światła

Stacja XIII – Uczniowie z Maryją oczekują w Wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego

23 maja 2022 0 komentarzy

Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba». Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, [brat] Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego

Dz 1, 11 – 14

Panie Jezu, poruszający jest ten obraz Apostołów trwających jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami i Twoją Matką. Każdy z nich miał przecież swoją historię relacji z Tobą, do każdego przychodziłeś inaczej, każdy przeżywał ją po swojemu. Na pewno byli pełni emocji, różnie też układały się relacje między nimi – wcześniej potrafili przecież nie raz sprzeczać się jak dzieci, uciekać. W naszym małżeńskim i rodzinnym życiu też doświadczamy takich momentów. A jednak mimo niepewności, mimo różnic, nawet jeśli czasem niewiele rozumiemy z tego co się dzieje, klękamy razem do modlitwy. Mimo wcześniejszych sporów, nieporozumień, choć po ludzku często nie umiemy znaleźć rozwiązania, kolejny raz chwytamy razem za różańce i trwamy na modlitwie. Tej codziennej, choćby nie wiem jak ciężki był dzień, nawet jeśli zdarzają się kłótnie, trudności, staramy się jej nie opuszczać, tak jak Uczniowie nie opuszczali Wieczernika. Modlimy się razem czekając na ważne wydarzenia, przygotowując się do przyjmowania kolejnych sakramentów przez nasze dzieci, przed ważnymi decyzjami w życiu naszej rodziny, ale też pośród naszej prostej codzienności. Tyle razy też doświadczyliśmy już w tej naszej rodzinnej modlitwie wsparcia Twojej Mamy, Jej troski o nas, tego jak się za nami wstawia, jak uczy nas wiernego trwania na modlitwie.

Panie Jezu, prosimy Cię, ucz nas wytrwałości i ufności. Ucz nas wiernie i cierpliwie trwać razem w prostej, ufnej, codziennej modlitwie. Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego – módl się za nami.

Komentarze: 0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *