Warszawa

Ułożyć relacje młodzi- teściowie

15 lutego 2020 0 komentarzy

Kapucyni z Zakroczymia zapraszają na weekend, którego celem będzie uświadomienie sobie potrzeby budowania właściwych relacji z naszymi rodzicami oraz rodziców z własnymi dziećmi, które zakładają własną rodzinę.

„Problem teściów” jest złożony (i delikatny zara­zem), niż to się wydaje. Można zaryzykować twierdzenie, że podstawowym źródłem i kwintesencją problemów na linii młodzi-teściowie jest brak pełnego zastosowania się w życiu do słów Pisma świętego: „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą oboje jednym ciałem” (Mt 19, 5). Właśnie brak opuszczenia zarówno fizycznego, jak i uczuciowego lub opaczne rozumienie pojęcia „opuszczenie” to najgłębsze przyczyny nieporozumień, napięć i bólu w omawianym problemie.

Już sama diagnoza prawdziwego źródła bólu, wymagająca obiektywnego spojrzenia, jest dla małżonków utrudniona z powodu silnych więzi emocjonalnych z własnymi rodzicami. Więzi te mają korzenie w najwcześniejszym dzieciństwie, zaczynają się tworzyć jeszcze przed urodzeniem się dziecka. Rzecz jasna, brak właściwego zrozumienia źródła problemu znacznie utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia jego rozwiązanie. Bywa co prawda, że problem może być rozwiązany bez pełnego zrozumienia go przez zainteresowanego, lecz konieczne jest wtedy całkowite podporządkowanie się podpowiedziom autorytetu -zaufanej, wiarygodnej osoby. Jednak wypełnienie rady typu: „Zrób, co ci mówię, a zobaczysz, że to ci pomoże” – bez własnej analizy rozumowej – wymaga sporej pokory, której zazwyczaj ludziom brakuje. Poza tym, takie ślepe zawierzenie może okazać się nieroztropne, gdy rada będzie chybiona czy wręcz zła.

Szczegóły: TUTAJ.

Centrum Duchowości "Honoratianum"
Zakroczym k. Warszawy.
ul. Honorata Koźmińskiego 36
05-170 Zakroczym, Polska
28 lutego - 1 marca