Kraków

Pierwsze piątki małżonków

2 września 2018 0 komentarzy

W Kościele Relikwii od godz. 17.00

• EUCHARYSTIA
• Refleksja nad Encykliką bł. Pawła VI Humanae Vitae
• Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
• Modlitwa w intencjach złożonych przez małżonków
• Modlitwa Małżonków dziękuję, przepraszam, proszę
• Błogosławieństwo Małżonków Najświętszym Sakramentem
Możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa od godz. 15.00
• Zapraszamy do krótkiej, wspólnej modlitwy małżeńskiej  na przygotowanych klęcznikach
• Podczas adoracji można skorzystać z wyłożonych modlitewników
• Małżonkom, przygotowującym się do spowiedzi świętej proponujemy skorzystanie z rachunku sumienia dla dorosłych
Podczas PIERWSZYCH PIĄTKÓW MAŁŻONKÓW przy kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa można składać intencje, odczytywane w trakcie Modlitwy Małżonków.
Zapraszamy również do składania świadectw o łaskach otrzymanych w małżeństwie.

PIERWSZE PIĄTKI MAŁŻONKÓW – to droga prowadząca od pojednania z Bogiem w Sakramencie Pokuty i Pojednania, poprzez EUCHARYSTIĘ do „rodziny silnej Bogiem.”

PIERWSZE PIĄTKI MAŁŻONKÓW – to doświadczenie wpływu zbawiennej mocy płynącej z Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz z pełnego udziału w Eucharystii na codzienność życia małżeńskiego i rodzinnego.

PIERWSZE PIĄTKI MAŁŻONKÓW – to zaczerpnięcie łaski uświęcającej uzdalniającej do większej radości z doświadczanego dobra i pomocnej w dźwiganiu trudności, które po ludzku przerastają człowieka.

PIERWSZE PIĄTKI MAŁŻONKÓW – to zaproszenie małżonków do odprawienia Nabożeństwa Dziewięciu Pierwszych Piątków Miesiąca i możliwość uzyskania związanych z tym łask, o których Pan Jezus zapewnił w objawieniach św. Małgorzacie Marii Alacoque.

Sanktuarium św. Jana Pawła II
UL. TOTUS TUUS 32, 30-610 KRAKÓW
7 września