Warszawa

Rodzina, a prawa dziecka i ich ochrona

13 września 2019 0 komentarzy

W 2019 r. obchodzona jest trzydziesta rocznica przyjęcia przez Polskę Konwencji o Prawach Dziecka. W pracach nad powstaniem tego dokumentu kluczową rolę odegrali Polacy w swojej pracy naukowej i zawodowej podejmujący temat praw dziecka. Z tej okazji Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris wraz z Wydziałem Studiów Nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie organizuje międzynarodową konferencję naukową pt. „Rodzina a prawa dziecka i ich ochrona w 30-lecie przyjęcia Konwencji Praw Dziecka”.

Udział w konferencji potwierdzili krajowi oraz zagraniczni eksperci reprezentujący ponad dwadzieścia ośrodków akademickich, w tym Ave Maria School of Law, Akademię Pedagogiki Specjalnej, Akademię Polonijnej oraz uniwersytetów: Warszawski, Jagielloński i Szczeciński. W gronie ekspertów uczestniczących w wydarzeniu znajdują się prawnicy, psycholodzy, pedagodzy socjolodzy oraz teolodzy. Głos zabiorą m.in. ks. prof. Mieczysław Ozorowski, prof. US dr hab. Marek Andrzejewski, dr. Dragan Dakic, czy dr Justyna Melonowska.

Konferencja odbędzie się 26 września 2019 r. w godz. 9:30-16:00 na Wydziale Nauk o Rodzinie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Auditorium Maximum, Aula Roberta Schumana – przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy się zarejestrować poprzez stronę prawadziecka.ordoiuris.pl. Tam dostępny także szczegółowy harmonogram konferencji:
https://prawadziecka.ordoiuris.pl

Wydział Nauk o Rodzinie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Auditorium Maximum, Aula Roberta Schumana
ul. Wóycickiego 1/3 Warszawa
godz. 9.30 - 16.00
26 września