Przyjaciele

Do Nieba przez małżeństwo

10 listopada 2023 0 komentarzy

Zelia i Ludwik Martin, pierwsze małżeństwo ogłoszone ŚWIĘTYMI, wspomnienie 12 lipca

Przyjaźń

Nasza przyjaźń zaczęła się zwyczajnie. Powiedzielibyśmy zgodnie z prawdą, że to raczej Oni nas wybrali niż my Ich. Jako animatorzy zostaliśmy obdarowani możliwością poznania Rodziców świętej Tereski od dzieciątka Jezus. Stali się oni Patronami i opiekunami naszej małej grupki dzielenia. Dzięki temu, otworzyła się przed nami możliwość odkrycia świętego życia przeżywanego w codzienności. Dlaczego właśnie Oni? Zapewne nasze życiowe wybory takie jak np. rodzicielstwo siódemki dzieci, w tym sześciu córek, związały nasze życie z Zelią i Ludwikiem.

Wspólna misja

Święci małżonkowie, bo tak ich tytułujemy, zostali świętymi nie dlatego, że byli rodzicami świętej, ale że całym swoim życiem – jako Mąż i Żona, Ojciec i Matka – dążyli do świętości. W codziennym życiu, niepozbawionym trudów i cierpienia, zachowali wierność i ufność w plan Boga wobec ich rodziny. Najlepszym podsumowaniem ich wyborów są słowa Ludwika: „…jestem przynaglony do składania Dobremu Bogu dziękczynienia (…), ponieważ mam poczucie, iż nasza rodzina, mimo swojej prostoty, ma zaszczyt należeć do grona uprzywilejowanych przez naszego godnego uwielbienia Stwórcę”. Stali się dla nas wzorem, którego brakowało nam w naszych rodzinnych domach. Ich świętość nie jest nacechowana indywidualizmem, ale wręcz przeciwnie wykuta WSPÓLNIE wśród zgiełku i gwaru codziennego życia. Są obrazem ewangelicznego posłania uczniów w świat „po dwóch” do pełnienia WSPÓLNEJ misji.

Obdarowani hojnie potomstwem, dziewiątką dzieci, poznali gorycz straty czwórki z nich, które odeszły w wyniku choroby pozostawiając po sobie żal z rozstania. Także choroba Zelii, nowotwór piersi, okupiona została cierpieniem i długim konaniem. Z jej powodu nie mogła swoich dzieci karmić piersią i skazana była na pomoc bardziej lub mniej uczciwych mamek. Ludwik natomiast cierpiał pod koniec życia na otępienie starcze, które dziś porównuje się do choroby Alzheimera. Ich życie wypełnione cierpieniem, pracą, troską o dzieci i oddaniem Bogu zaowocowało pięcioma powołaniami zakonnymi i jedną „Małą świętą”, która napisała:

„Dobry Bóg dał mi Ojca i Matkę godniejszych Nieba niż ziemi. Prosili Pana, by dał im dużo dzieci i by je wziął dla Siebie. Pragnienie to zostało wysłuchane. Czworo małych aniołków uleciało do Nieba, a pięć pozostałych na arenie życia wybrało Jezusa za Oblubieńca”

św. Tereska z Lisieux

W małżeństwie i przez małżeństwo

Beatyfikacja Zelii i Ludwika miała miejsce 19 października 2008 roku w bazylice św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Lisieux. Dokonał jej kard. José Saraiva Martins, reprezentant Papieża Benedykta XVI. Był to rok poświęcony Rodzinie. Do zgromadzonych 15 tys. wiernych, kardynał powiedział, że miłość Ludwika i Zelii jest obrazem miłości Chrystusa do Kościoła. Małżonkowie zrozumieli, że mogą być święci nie pomimo małżeństwa, ale w małżeństwie i przez małżeństwo.

Kanonizacja pierwszego małżeństwa odbyła się 18 października 2015 r. w Rzymie. Wybraliśmy się na to wydarzenie na plac św. Piotra z naszą najmłodszą córeczką Faustyną dziękując dobremu Bogu za dar świętego małżeństwa i rodzicielstwa. I chyba wtedy właśnie związaliśmy nasze życie z Nimi. Znamienny jest fakt, że uroczystość miała miejsce podczas obrad synodu biskupów na temat Rodziny. Tym samym Kościół ukazał światu prawdziwą, wielodzietną rodzinę, prawdziwe sakramentalne, nierozerwalne małżeństwo. I uczynił to pod prąd mentalności tego świata: rozwodom, rozwiązłości, małżeństwom pomiędzy osobami tej samej płci.

Relikwie nowych świętych podczas ceremonii kanonizacyjnej w Watykanie nieśli trzynastoletni Pitero Schilirò (św. Ludwika) i siedmioletnia Carmen Pérez-Pons (św. Zelii), cudownie uzdrowieni za wstawiennictwem świętych Małżonków z Lisieux: oboje tuż po swym urodzeniu znajdowali się w stanie agonalnym, niedającym nadziei na przeżycie. Nowenna odprawiona za orędownictwem małżonków Martin, w którą włączyły się rodziny, przyjaciele a nawet całe parafie zaowocowała całkowitym uzdrowieniem obojga. 

Opiekunowie małżeństw udowodnili niejako, że otaczają szczególną opieką chore dzieciątka i ich rodziny, wypraszając łaskę uzdrowienia i życia.

W naszym domu Nasi święci spoglądają na nas z portretu namalowanego przez nieżyjącą już przyjaciółkę Renię i przyłączają się do naszej codziennej wieczornej modlitwy Apelem Jasnogórskim, powierzamy ich orędownictwu nasze dzieci i wszystkie nasze podróże wzywając ich imienia. Uczestniczą w codziennych radościach i trudach. Są świadkami spotkań z przyjaciółmi i dalszą rodziną. Ich przykład pomaga cieszyć się codziennością i nie zniechęcać niepowodzeniami i cierpieniem.

Modlitwa

Naszym nowym ubogacającym odkryciem stała się Litania do świętych małżonków Zelii i Ludwika:

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Józefie, módl się za nami

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus i Świętego Oblicza, módl się za nami.

Święci Ludwiku i Zelio, zjednoczeni w wierze i miłości z Bogiem, módlcie się za nami.

Święci Ludwiku i Zelio, odkrywający Boga jako dobrego Ojca,
Święci Ludwiku i Zelio, pokładający ufność w Bogu i zdający się na Jego wolę,
Święci Ludwiku i Zelio, otwarci na działanie łaski Bożej,

Święci Ludwiku i Zelio, rozpoczynający każdy dzień od Eucharystii,

Święci Ludwiku i Zelio, zanurzeni w Słowie Bożym,
Święci Ludwiku i Zelio, zatopieni w codziennej modlitwie,

Święci Ludwiku i Zelio, składający swoje życie w ofierze Bogu,
Święci Ludwiku i Zelio, sercami w niebie, a nogami na ziemi,

Święci Ludwiku i Zelio, odbicie Świętej Rodziny z Nazaretu,

Święci Ludwiku i Zelio, bezgranicznie oddani Maryi przez Różaniec,

Święci Ludwiku i Zelio, zawierzający swoje sprawy św. Józefowi,

Święci Ludwiku i Zelio, przykładzie zgody i jedności małżeńskiej,

Święci Ludwiku i Zelio, czuli małżonkowie,

Święci Ludwiku i Zelio, dla których miłość małżeńska była siłą napędową wspólnych działań i życiowych wyborów,

Święci Ludwiku i Zelio, tęskniący za sobą w chwilach rozłąki,

Święci Ludwiku i Zelio, wzorze małżeństwa i rodziny,

Święci Ludwiku i Zelio, odblasku Bożego ojcostwa i macierzyństwa,

Święci Ludwiku i Zelio, apostołowie życia rodzinnego,

Święci Ludwiku i Zelio, miłośnicy życia i płodności małżeńskiej,

Święci Ludwiku i Zelio, czuli i zatroskani rodzice,

Święci Ludwiku i Zelio, dbający o wykształcenie i rozwój duchowy swych dzieci,
Święci Ludwiku i Zelio, oddający Bogu dzieci na wyłączną służbę,

Święci Ludwiku i Zelio, płaczący po śmierci dzieci,

Święci Ludwiku i Zelio, doświadczający choroby i osamotnienia,

Święci Ludwiku i Zelio, oczyszczeni cierpieniem i upokorzeniem,

Święci Ludwiku i Zelio, wierni Ojcu w przeciwnościach losu,

Święci Ludwiku i Zelio, odnajdujący siłę do przezwyciężania trudności w miłosierdziu Boga,

Święci Ludwiku i Zelio, rozumiejący powołanie chrześcijańskie jako troskę o drugiego człowieka,

Święci Ludwiku i Zelio, wrażliwi na potrzeby sąsiadów, przyjaciół i nieznajomych,

Święci Ludwiku i Zelio, miłosierni samarytanie słabych, bezdomnych i ubogich,

Święci Ludwiku i Zelio, patronowie dzieł apostolskich, podejmowanych w Kościele przez małżeństwa i rodziny,

Święci Ludwiku i Zelio, gorliwy zegarmistrzu i rzetelna koronczarko,

Święci Ludwiku i Zelio, szanujący i troszczący się o swoich podwładnych,

Święci Ludwiku i Zelio, ukochani rodzice św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Świętego Oblicza,

Święci Ludwiku i Zelio, patronowie Karmelu i całej rodziny karmelitańskiej,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módlcie się za nami, święci małżonkowie Ludwiku i Zelio Martin.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się. Boże Ojcze, który przez święte życie małżeństwa Ludwika i Zelii Martin objawiłeś tajemnicę Twojego Boskiego ojcostwa i macierzyństwa, prosimy, abyś dzięki ich wstawiennictwu strzegł, chronił i umacniał w miłości i wierności małżeństwa i rodziny na całym świecie, i czynił je odblaskiem tej nieskończonej miłości i jedności, jaka istnieje w Trójcy Świętej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Módlmy się wspólnie tym pięknym wezwaniem.

Ewa i Krzysztof Janikowie

Komentarze: 0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *