Aktualności

25 maja 2022 0 komentarzy
Droga Światła

Stacja XIV – Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.

czytaj dalej
23 maja 2022 0 komentarzy
Droga Światła

Stacja XIII – Uczniowie z Maryją oczekują w Wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego

Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?

czytaj dalej
21 maja 2022 0 komentarzy
Niedziela na serio

Duch Święty i my

Słowo Chyba się zaprzyjaźnię, również w kontekście Tak na Serio, z Dziejami Apostolskimi. Dziś kolejna ich odsłona, a my idziemy za św. Pawłem krok w krok już trzeci tydzień.

czytaj dalej
20 maja 2022 0 komentarzy
Droga Światła

Stacja XII – Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.

czytaj dalej
18 maja 2022 0 komentarzy
Droga Światła

Stacja XI – Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny

Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

czytaj dalej
16 maja 2022 0 komentarzy
Droga Światła

Stacja X – Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi

A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje!

czytaj dalej
14 maja 2022 0 komentarzy
Niedziela na serio

Dla Ciebie

W podróży Idziemy dalej wraz z Barnabą i Pawłem przypatrując się im podczas pierwszej podróży misyjnej. Staramy się przez to wpatrywanie się w nich wyciągnąć jakiś pożytek duchowy dla naszego życia, powołania, sytuacji życiowej.

czytaj dalej
13 maja 2022 0 komentarzy
Droga Światła

Stacja IX – Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim

Potem znowu ukazał się Jezus nad Jeziorem Galilejskim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów.

czytaj dalej
11 maja 2022 0 komentarzy
Droga Światła

Stacja VIII – Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!

czytaj dalej