Myśl!

Przemiana świata Modlitwa, służba, Eucharystia i Słowo – te czynniki zadecydowały o przemianie świata z pogańskiego, na chrześcijański; z idącego na zatracenie, na mogący iść w stronę pełni życia; z pozbawionego sensu, na wypełniony sensem. Śpiewamy przecież w wielkanocnym orędziu: Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni Exsultet Przyjście … Czytaj dalej Myśl!