Iść dalej

Cała Oktawa Wielkiej Nocy, z jej opisami spotkań ze Zmartwychwstałym, z pokazywaniem różnych osób, miejsc, sposobów przychodzenia Pana Jezusa zmierzała do tego bardzo jasnego wyznania: Pan mój i Bóg mój! J 20, 28 Dziś liturgia podaje nam je jako słowa wypowiedziane kiedyś, w Wieczerniku przez Tomasza Apostoła, ale teraz już nie chodzi o niego. Dzisiaj, … Czytaj dalej Iść dalej