Droga Światła

Stacja XI – Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny

18 maja 2022 0 komentarzy

Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»

Mt 28, 18-20

Panie Jezu Zmartwychwstały, na zakończenie swojej ziemskiej wędrówki dajesz uczniom ostatnie zadanie: posyłasz ich, powołujesz do tego, by głosili całemu światu to, czego sami doświadczyli przez trzy lata przebywania z Tobą. Mają dzielić się ze wszystkimi ludźmi Dobrą Nowiną o miłości Boga do człowieka, która najpełniej objawiła się w Tobie. Mają nauczać o tym, czego Ty nauczałeś. Mają czynić Twoimi uczniami ludzi, których spotkają na swojej drodze, udzielając im chrztu w Twoje Imię, w Imię Twojego Ojca i Ducha Świętego. A Ty sam będziesz działał w nich i poprzez nich i swoją obecnością będziesz ich umacniał i prowadził cały Kościół do zbawienia.

Kimże ja jestem, Panie Jezu, jeśli nie Twoim uczniem? A jeśli jestem Twoim uczniem, to znaczy, że te słowa kierujesz także do mnie. Ty mnie powołałeś do małżeństwa i posyłasz mnie do mojej żony/ mojego męża z zadaniem głoszenia jej/jemu Ewangelii, z zadaniem dzielenia się z nią/nim moim przeżywaniem wiary, moim doświadczeniem spotkania z Tobą. Czy tak się dzieje w moim życiu?

Ty posyłasz także nas, małżonków, byśmy szli na cały świat: do naszych rodzin, miejsc pracy, znajomych i świadectwem naszego małżeńskiego życia opowiadali historię o tym, jak Bóg kocha człowieka. Byśmy naszym małżeńskim życiem głosili Twoją chwałę. Byśmy czynili Twoimi uczniami nasze dzieci, które przynosimy do chrztu i którym przekazujemy skarb naszej wiary. Czy tak rozumiemy nasze małżeńskie powołanie?

Panie Jezu Zmartwychwstały, daj nam usłyszeć Twoje wezwanie do głoszenia wszystkim, poczynając od naszych współmałżonków, Dobrej Nowiny. Umacniaj nas w tym zadaniu i niech nie milknie w naszych uszach Twoje zapewnienie, że jesteś z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Komentarze: 0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *