Dajemy słowo

Łaska

7 lipca 2024 0 komentarzy

📖 Wakacje – czas odpuszczenia kontroli, czas odpoczynku, dopuszczenia zmęczenia i słabości – mogą stać się czasem otwarcia się na działanie Łaski. Modne jest ostatnio zdanie, cytat umieszczany na różnych gadżetach: „jestem/jesteś wystarczający”. Może warto na nie spojrzeć z perspektywy św. Pawła. We mnie, w nas takich, jakimi jesteśmy, działa Łaska. Ta Boża łaska nie ma granic. My jesteśmy kruchym, glinianym naczyniem, w którym jednak przechowujemy skarb (por. 2 Kor 4, 7) podarowany nam z miłości na chrzcie świętym. I ten bezwarunkowy dar nigdy się nie wyczerpuje. Tak jak obiecał Pan Jezus świętemu Pawłowi: wystarczy nam Jego łaski, by pięknie żyć, kochać, przekraczać siebie w naszych małżeństwach, rodzinach, relacjach.

❤️ Czy dopuszczam własną słabość, jak na nią reaguję? Czy umiem ją przyjmować, odpoczywać, prosić o pomoc?

❤️ Czy otwieram się na współpracę z łaską: dbam o rachunek sumienia, spowiedź, uczestnictwo w Eucharystii, lekturę Bożego słowa, towarzyszenie duchowe ze świadomością, że są one ważnymi przestrzeniami działania łaski?

#dajemysłowo

🙏🏻 Pomódlmy się w tym tygodniu za wszystkie małżeństwa słowami naszej modlitwy, „by sakramentalna łaska, którą zostały obdarzone, pozostawała w nich żywa i dawała im moc do życia wypełnionego wzajemną miłością, jaką Chrystus umiłował swój Kościół”.

#modlimysięrazem

Komentarze: 0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *