Dajemy słowo

Dobry

24 lipca 2022 0 komentarzy

Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą

Łk 11, 13

„Dzień dobry, dobry jak chleb, dobre serce, dobry film, dobry wieczór, dobrych wakacji” – tak często każdego dnia używamy słowa „dobry”, że wydaje się, że aż czasem gubimy jego sens i wartość. Warto sięgnąć do źródła. W rozdziale Księgi Rodzaju możemy się zachwycić pierwotnym dobrem, bo dobre jest to czego Bóg jest Źrodłem. On jest Dawcą wszelkiego dobra. Stwarzając niebo, ziemię, rośliny, zwierzęta widział Bóg, że były dobre. Widział to Bóg tworząc mężczyznę i niewiastę. Widział też to dobro powołując nasze małżeństwo. W Księdze Amosa czytamy „Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli” (Am 5, 14)

Pytania:

  1. Czy potrafię zauważać i nazywać dobro w moim małżonku?
  2. Czy pamiętam, że dawcą dobra jest sam Pan Bóg, że za każdym maleńkim dobrem w naszym stoi On, czy dziękuję za to codziennie?
  3. Czy prosimy razem na modlitwie o dary Ducha Świętego, by rozeznawać, co jest prawdziwie dobre dla naszego małżeństwa, rodziny?

Komentarze: 0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *